Моје одељење

техничар друмског саобраћаја -

[slideshow]

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О МОМ ОДЕЉЕЊУ

Техничка школа – Пирот

Директор: Аца Божић
Одељењски старешина: Шуле Малићевић

СМЕР: Техничар друмског саобраћаја

ГЕНЕРАЦИЈА: Сви ученици рођени 1996. године
ГЕНЕРАЦИЈА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ: 2011/2012.
ОДЕЉЊСКИ СТАРЕШИНА: Шуле Малићевић, професор историје
УКУПНО УЧЕНИКА: 3о (18 девојчица и 12 дечака)
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ: Грађанско васпитање и Веронаука
СТРАНИ ЈЕЗИК: Енглески
ПРЕДСЕДНИК ОДЕЉЕЊСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ: Никола  Алексић

ТЕХНИЧКА ШКОЛА – ПИРОТ

Ово одељење припада Техничкој школи у Пироту. То је изванредно добро организована школа са око 750 ученика.  У школи се од стране руководства школе на челу са директором Ацом Божићем, негују добри међуљудски односи, уз подстицање и охрабривање ученика и наставника да се укључују у савремене образовне токове  .

Ostavite odgovor