КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
ИСТОРИЈА Министарство просвете, науке и технолошког развоја Друштво историчара Србије “Стојан Новаковић“ Такмичење у познавању опште и националне историје општински 22. март 2014. у 13.00 часова
градски/окружни 26. април 2014. у 13.00 часова
републички 25. мај 2014. у 13.00 часова

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2013/2014. ГОДИНУ

ПРЕДМЕТ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ ОРГАНИЗАТОР НАЗИВ ТАКМИЧЕЊА/СМОТРЕ НИВОИ ТАКМИЧЕЊА КАЛЕНДАР ОДРЖАВАЊА (ДАТУМ, МЕСТО И ДР.)
ИСТОРИЈА Министарство просвете, науке и технолошког развоја Друштво историчара Србије “Стојан Новаковић“ Такмичење ученика средњих школа из познавања националне историје школски до краја фебруара 2014.
општински 16. март 2014.
окружни/градски 13. април 2014.
републички 18. мај 2014.

Извор: Министарство просвете, науке и технолошког развоја